Games of player [Блукач] in tournament [Big Ben High Level 2019 Финал]

1 Космос
1/0.3
2 Ямаха
1/0
3 Скиталец
1/0
4 Вынос Мозга
1/0.3
5 Ди-Ди
0/0
6 Нора
1/0.25
7 Линкольн
1/0.2
8 Инженер
0/0
9 hunter
0/0
10 Ronnie
1/0
1 hunter
1/0.3
2 Вынос Мозга
1/0
3 Ямаха
1/0
4 Космос
0/-0.5
5 Линкольн
1/0
6 Ronnie
1/0
7 Скиталец
1/0.2
8 Ди-Ди
0/0
9 Инженер
1/0.3
10 Нора
0/0
1 Космос
0/0
2 Инженер
0/0
3 Ямаха
1/0
4 Ronnie
0/0
5 Скиталец
1/0
6 Нора
1/0
7 Линкольн
1/0
8 hunter
1/0
9 Вынос Мозга
1/0.4
10 Ди-Ди
1/0.2
1 Инженер
1/0
2 hunter
0/0
3 Ди-Ди
0/0
4 Линкольн
0/0
5 Нора
0/0
6 Вынос Мозга
0/0
7 Космос
0/0
8 Ronnie
1/0
9 Скиталец
0/0
10 Ямаха
1/0.2
1 hunter
1/0
2 Нора
1/0.2
3 Космос
1/0.25
4 Вынос Мозга
1/0
5 Ямаха
0/0
6 Ronnie
1/0
7 Ди-Ди
1/0
8 Линкольн
0/0
9 Инженер
0/0
10 Скиталец
1/0
1 hunter
0/0
2 Линкольн
0/0
3 Инженер
0/0.3
4 Космос
0/0
5 Ди-Ди
1/0.2
6 Ronnie
0/0
7 Вынос Мозга
0/0
8 Скиталец
0/0.25
9 Нора
1/0
10 Ямаха
1/0.4
1 hunter
1/0
2 Ямаха
1/0.2
3 Инженер
1/0.2
4 Скиталец
1/0
5 Линкольн
0/0
6 Нора
1/0
7 Вынос Мозга
0/0
8 Ronnie
0/0
9 Ди-Ди
1/0.2
10 Космос
1/0
1 Ямаха
0/0
2 Линкольн
1/0
3 Ди-Ди
1/0.2
4 Вынос Мозга
1/0
5 Скиталец
1/0
6 Ronnie
1/0.2
7 Космос
1/0
8 Нора
1/0
9 hunter
0/0
10 Инженер
0/0
1 Скиталец
1/0.2
2 Ronnie
1/0
3 Космос
1/0
4 Ди-Ди
1/0
5 Нора
0/0
6 Вынос Мозга
0/0
7 Ямаха
1/0
8 Инженер
0/0
9 Линкольн
1/0
10 hunter
1/0.2
1 Нора
0/0
2 Инженер
0/0
3 Ди-Ди
1/0.3
4 hunter
1/0.3
5 Ronnie
1/0.3
6 Линкольн
0/0
7 Скиталец
0/0
8 Вынос Мозга
0/0
9 Ямаха
0/0
10 Космос
0/0