Games of player [Домино] in tournament [Minsk Mafia Challenge 2017]

1 Домино
2/0
2 ГОГИ
0/0
3 Сова
2/0
4 Барни
0/0
5 Бонита
0/0
6 Артик
2/0
7 Крис
2/0
8 Шарлотта
2/0
9 Искра
2/0.4
10 Аврора
2/0
1 Джонс
2/0
2 Невидимка
2/0
3 Шарлотта
2/0
4 Сова
2/0.4
5 Крестный отец
0/0
6 Искра
2/1
7 Домино
2/1
8 Архи
2/0
9 ГОГИ
0/0
10 Маг
0/0
1 Невидимка
0/0
2 ГОГИ
0/0
3 Крестный отец
0/0
4 Аврора
0/0
5 Джонс
2/0
6 Домино
2/1
7 Искра
2/0
8 Барни
0/0
9 Самаритянка
0/0
10 Крузенштерн
0/0
1 Бублик
0/0
2 Артик
2/0
3 Самаритянка
2/0
4 Маг
2/0
5 Барни
2/0
6 Джонс
2/0
7 Домино
0/-1
8 Зодиак
2/0
9 Шарлотта
2/0
10 Бонита
0/0
1 Крис
2/0
2 Самаритянка
0/0
3 Шарлотта
2/0
4 Маг
0/0
5 Невидимка
2/0
6 Бонита
0/0
7 Искра
2/0
8 Домино
2/0
9 Тихий
2/1
10 Бублик
2/0
1 Маг
0/0
2 Невидимка
2/2
3 Домино
0/1
4 Джонс
0/0
5 Шарлотта
0/0.4
6 Барни
0/0
7 Бублик
2/0
8 Крестный отец
0/0
9 Крис
2/0
10 Аврора
0/0
1 Искра
0/0
2 Архи
0/1
3 Сова
2/0
4 Домино
0/0
5 Джонс
0/0
6 Бублик
0/0
7 Тихий
2/0
8 Самаритянка
0/0.4
9 Аврора
2/1
10 Бонита
0/0
1 Зодиак
0/0
2 Искра
0/0
3 Барни
2/0
4 Сова
2/1
5 Шарлотта
0/0
6 Тихий
0/0
7 Домино
2/0
8 Невидимка
0/0
9 Крузенштерн
0/0
10 ГОГИ
0/0
1 Зодиак
0/0
2 Домино
2/2
3 Сова
0/0
4 Крузенштерн
2/1
5 Шарлотта
0/0
6 Джонс
2/0
7 Аврора
0/0
8 Невидимка
0/0
9 Искра
0/0
10 Крис
0/0
1 Крузенштерн
2/0
2 Крис
2/1
3 Невидимка
2/1
4 Аврора
0/0
5 Домино
2/0
6 Искра
2/0
7 Сова
2/0
8 Джонс
2/0
9 Архи
0/0
10 Зодиак
0/0
1 Домино
0/0
2 Искра
2/0
3 Невидимка
0/0
4 Крузенштерн
0/0.4
5 Аврора
2/0
6 Сова
0/0
7 Архи
0/0
8 Джонс
0/0
9 Крестный отец
0/0
10 Крис
2/0
1 Домино
0/0
2 Крузенштерн
2/2
3 Сова
0/0
4 Невидимка
2/1
5 Джонс
0/0
6 Крис
2/0
7 Крестный отец
0/0
8 Аврора
0/0
9 Шарлотта
0/0
10 Искра
0/0
1 Домино
2/2
2 Невидимка
2/0
3 Шарлотта
2/0
4 Джонс
0/0
5 Искра
2/0
6 Сова
2/0
7 Крестный отец
2/0
8 Крис
0/0
9 Крузенштерн
2/0.8
10 Аврора
0/0
1 Крестный отец
2/0
2 Крис
2/0
3 Джонс
2/0
4 Домино
2/0
5 Сова
2/0
6 Невидимка
2/1
7 Крузенштерн
0/0
8 Шарлотта
0/0
9 Искра
2/0
10 Аврора
0/1
1 Искра
2/0
2 Аврора
2/0
3 Шарлотта
2/0
4 Невидимка
2/0
5 Джонс
0/0
6 Домино
2/1
7 Крис
0/0
8 Крестный отец
0/0
9 Сова
2/1
10 Крузенштерн
2/0
1 Джонс
0/0
2 Сова
0/0
3 Аврора
2/0
4 Крузенштерн
2/0
5 Крис
0/0
6 Искра
2/0
7 Невидимка
0/0
8 Домино
0/0
9 Шарлотта
0/0
10 Крестный отец
0/0