Games of player [Акуна-Матата] in tournament [Битва Столиц 2017]

1 Лео
2/1
2 Мари
0/0
3 Babu
2/0
4 Ума
2/0
5 Людовик
2/0
6 Бджілка
0/0
7 De Long
2/2
8 Мальвина
2/0
9 Акуна-Матата
0/0
10 RiT
2/0
1 proff
0/0
2 Аниморф
2/1
3 Дежавю
2/0
4 Ди-Ди
0/0
5 Tommy
2/0
6 Свистоплясов
2/1
7 Химик
2/0
8 Nicoletta
0/0
9 Mycroft
2/0
10 Акуна-Матата
2/0
1 Гуцул
0/0
2 Лача
2/0
3 Mycroft
0/0
4 Babu
2/0
5 Ronnie
0/0
6 Мальвина
2/1
7 Латвия
0/0
8 Акуна-Матата
0/0
9 proff
0/0
10 Свистоплясов
0/0
1 Акуна-Матата
2/0
2 Крюгер
0/0
3 Андерсен
2/0
4 Дежавю
2/0
5 RiT
2/0
6 Tommy
2/0
7 Babu
0/0
8 Nicoletta
0/0
9 De Long
2/0
10 Свистоплясов
2/0
1 Nicoletta
0/0
2 Андерсен
2/0
3 Мари
0/0
4 Хохол
0/0
5 Жеглов
0/0
6 Babu
0/0
7 Лача
2/0
8 Ди-Ди
2/1
9 Акуна-Матата
0/0
10 Чужбина
0/0
1 Акуна-Матата
2/1
2 Лача
2/0
3 Свистоплясов
2/0
4 proff
0/0
5 Конфетка
0/0.4
6 De Long
0/0
7 Лилит
0/0
8 Латвия
0/0
9 Дюймовочка
0/0
10 Ди-Ди
0/0
1 Свистоплясов
0/0
2 Жеглов
2/1
3 Майкл
2/0
4 Calypso
2/0
5 Ди-Ди
2/0.4
6 Valar Dohaeris
2/0
7 Інкогніто
0/0
8 Акуна-Матата
0/0
9 Крестный отец
2/0
10 Аниморф
2/0
1 KoTyaRRRa
0/0
2 Абрам
2/0
3 Лилит
2/0
4 Ди-Ди
2/1
5 Valar Dohaeris
2/0
6 Мари
0/0
7 De Long
2/0
8 Акуна-Матата
2/0
9 Хохол
0/0
10 Nicoletta
2/0
1 Nicoletta
0/0
2 Свистоплясов
0/0
3 Конфетка
2/2
4 Артик
0/0
5 Аниморф
2/0
6 Лилит
0/0
7 Крюгер
2/1
8 Майкл
0/0
9 Жеглов
0/0
10 Акуна-Матата
0/0
1 Крюгер
2/2
2 Латвия
0/0
3 Інкогніто
0/0
4 Мари
2/0
5 Святоша
0/1
6 Акуна-Матата
0/0
7 Майкл
0/0
8 Крестный отец
2/0
9 Дежавю
0/0
10 Лача
0/0